Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
מדידות הנדסיות
מדידות הנדסיות מהוות נדבך חשוב במגוון פרויקטים הנדסיים. לחברת מדבא נסיון של מעל ל-40 שנות פעילות בתחום זה.
מערכות מידע ובסיסי נתונים גיאוגרפיים
בחברת מדבא ניתן למצוא שילוב ייחודי של חדשנות טכנולוגית עם נסיון ומסורת בתחומי המיפוי והמדידה.
מודד מבקר וחוות דעת משפטית
מדבא מספקת שירותי "מודד מבקר" למרכז למיפוי ישראל. בנוסף, לחברה נסיון רב במתן עדות מומחה בתיקים משפטיים בנושאי מקרקעין.
מדידות לשחזור ושימור המורשת הבנויה
לחברה נסיון ייחודי בפרויקטים מתחום שחזור ושימור המבנים המסייעים בשימורה של מורשת הבנייה ושילובה בנופים התרבותיים של ימינו.
פוטוגרמטריה וצילום אוירי
למדבא נסיון מצטבר של כ – 140,000 קמ"ר בצילומי אורתופוטו. החברה מיישמת טכנולוגיות 3D לפענוח תצ"א והפקת תוצרי פוטוגרמטריה איכותיים.
רישום מקרקעין
למדבא נסיון רב בתחום רישום המקרקעין והיא מלווה את לקוחותיה החל משלב המדידה לצרכי רישום ועד לרישומה בלשכות הרישום (טאבו).
מדידת רשתות בקרה GPS
למדבא נסיון בהקמה של רשתות בקרה מבוססות GPS, איתורן של נקודות קיימות וכיולן מול מערכות גיאודטיות מקומיות, בארץ ובעולם.
מעקב שקיעות ומבנים גבוהים
לחברה נסיון בביצוע מעקב אחר תהליכי דה-פורמציה במבנים, תוך תיעוד תהליכים אלו על פני תקופות ארוכות בהתאם לצרכי הלקוח.