Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
בסיסי נתונים גיאוגרפיים
בסיסי נתונים מרחביים לאחסון מידע מרחבי ואחר במגוון תצורות: וקטורי, רסטרי, טבלאי וכן קבצים גראפיים בעלי ייחוס מרחבי ועוד
מיפוי ומדידות
מגוון מפות בקנ"מ שונים המספקים מענה למגוון צרכים
Insight – מערכת לניהול מידע מרחבי מבוססת WEB
מערכת Insight הינה מערכת לתכנון וניהול פרויקטים מרחביים.
מודלי פני שטח (DTM) / מודלי גבהים (DEM)
מדבא מספקת מגוון מוצרים להצגה וניתוח תלת-מימדיים של פני השטח.
אורתופוטו
מדבא מספקת מגוון מוצרי אורתופוטו, ברמות אבחנה מרחבית (רזולוצייה) שונות, עבור מגוון שימושים
צילום אלכסוני
הצילומים האלכסוניים המסופקים על ידי מדבא מאפשרים ללקוחותיה נקודת מבט שונה אודות שטח הפרוייקט