Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
אחד ההיבטים החשובים בתהליך תכנון וביצוע הנדסי הינו נושא בטיחות המבנה ויציבותו. לצד פרויקטים הנדסיים בהם נדרשת בקרה קבועה אחר תזוזות ושינויים מבניים, ולו הקלים ביותר, קיימים פרויקטים בהם נדרשת פעולת ניטור ומעקב בשל כשלים שנתגלו במבנה (כגון שקיעות, עומסי יתר וכו'). בכל המקרים, שינויים אלו, המשפיעים על יציבות ובטיחות המבנה, ניתנים לזיהוי על ידי כלים וחיישנים יעודיים, המופעלים על ידי צוותים ומודדים מיומנים. מרגע איתור כשלים ובעיות יציבות במבנים יש צורך במעקב אחריהם על מנת לודא את קצב התקדמות השקיעה ואת מידת הסכנה ליציבות ובטיחות המבנה. לא תמיד כשלים אלו מעידים על סכנה או פגיעה בבטיחות המבנה. לעיתים קרובות כשלים אלו דורשים מדידה ותיעוד, שלאחריהם מתקיים תהליך מתמשך של ניטור ומדידות תקופתיות האומדים את קצב השינוי.

חברת מדבא מדידות והנדסה מספקת שירותי מעקב אחר יציבות ושקיעות במבנים וגשרים. בתאום עם הלקוח, ובהתאם לאופי הבדיקה הדרושה, יוצאים צוותי המדידה ומתעדים את ההפרשים מאז מדידה קודמת ואת קצב התקדמות השקיעה/שינוי. תהליך זה מבוצע תוך קביעת נקודות B.M (Bench Mark), במרחקים מוגדרים מהמבנה, מהם יבוצע תהליך המדידה והמעקב לנקודות B.M המבוטנות במבנה עצמו. עם סיום תהליך המדידה, ובמהלך תקופת המעקב, מועברות תוצאות המעקב לגורמי הפיקוח מטעם הלקוח.