Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
המרחב הארצ-ישראלי עשיר במורשת תרבותית חומרית מגוונת שמקורה במגוון התרבויות והכוחות אשר פעלו בתחומיו לאורך ההיסטוריה. מבני מגורים, תעסוקה, מבני דת תרבות ואלמנטים ארכיטקטוניים אחרים, בני מאות ואף אלפי שנים, אכלסו ועדיין מאכלסים מרחב זה ומהווים דוגמא נדירה לעבר חומרי עשיר המעיד יותר מכל על ייחודו של מרחב זה.

תהליך שימור המורשת הבנויה נועד לתת מענה ליכולת שלנו, תושבי המקום בהווה, לשמר עדויות ייחודיות אלו ולשבצן בנוף התרבותי המוכר לנו כיום. שילובם של מבנים ועדויות ארכיטקטוניות ייחודיות אלו כחלק מתהליכי הפיתוח המואצים העוברים על מרכזי הערים של היום, יוצר פסיפס תרבותי חומרי ייחודי. פסיפס תרבותי זה מאפשר מחד לעמוד על התפתחות ההיסטוריה הארכיטקטונית שאפיינה את המרחב בתקופות השונות ומאידך להבטיח את המשך הפיתוח במטרה לתת מענה לצרכינו כיום.

תהליך שימור המבנים הינו תהליך רב שלבי הכולל מגוון אמצעים להגנה, ייצוב ושימור מצבו הנוכחי של מושא השימור, ולאחריהם שחזור, שיקום ובאם נדרש, העתקתו ובנייתו באתר חדש, ובהמשך, שחזור ושימור חזיתות ופרטים אחרים.

כחלק מתהליך השימור נודעת חשיבות לתהליך המדידה, אשר נועד לתעד ולמפות את מצב המבנה או המושא לשימור, במטרה לספק כלים ומידע לתכנון וביצוע תהליך השימור והשחזור. אריה פישמן, מבעלי החברה, הינו מודד מוסמך ובוגר לימודי תעודה במגמת שימור המורשת הבנויה מטעם אוניברסיטת תל אביב. לחברת מדבא מדידות והנדסה בע"מ ניסיון במגוון רב של פרויקטים בהם נדרשה פעולת מדידה לצרכי שימור ושחזור. לחברה נסיון במגוון פרוייקטים הנדסיים בהם נדרשה פעולת מדידה לצרכי שימור ואשר כללו:
מפות מפורטות של כל מפלסי המבנה
מדידה של חזיתות המבנה
חתכים אופיניים
מדידת פרטים
צילומי חוץ ופנים