Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
רשתות הבקרה מבוססות GPS , מהוות תשתית חיונית למגוון פרויקטים מתחום המדידות וההנדסה. למדבא נסיון עשיר בהקמה, תחזוקה והתממשקות לרשתות בקרה, מקומיות ולאומיות.
ביסוס והקמה של תשתית גיאודטית
היכולת לקשר בין תוצרי המיפוי השונים לבין המרחב אותו הם מתארים, מושתתת על רשת של נקודות בקרה קרקעיות, הפזורות במרחב העבודה ואשר מיקומן ידוע ומוסכם. רשת נקודות הבקרה מספקת אמצעי עיגון מרחבי, המאפשר קישור בין תוצרי המיפוי השונים לבין נתוני התכנון ההנדסי בהם הם תומכים. רשתות הבקרה המודרניות הינן רשתות תלת-מימדיות המתארות את מיקומן המדוייק של הנקודות, אופקית ואנכית. לחברת מדבא נסיון עשיר בהקמתן של רשתות בקרה גיאודטיות אופקיות ואנכיות באמצעות מדידות GPS, מדידות קרקעיות ואיזון מדוייק. צוותי החברה מתמחים בהקמתן ושיפורן של רשתות גיאודטיות מקומיות/לאומיות בישראל וברחבי העולם, לצורך פרויקטים הנדסיים, קדסטר, ביסוס לפוטוגרמטריה ואורתופוטו. בנוסף מספקת החברה שירותים לאיתור של נקודות בקרה ידועות שהתיישנו או הושחתו, קשירתן מחדש לרשתות קיימות וביצוע כיול של נקודות אלו מול מערכות גיאודטיות שונות.