Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
לחברת מדבא נסיון רב בתחום הצילום האוירי והפקת אורתופוטו. החברה נטלה חלק בפרויקטים עתירי שטח, והפיקה תצלומי אורתופוטו בהיקף של כ–140,000 קמ"ר, בעשרות משימות צילום, ברזולוציות צילום של 6 – 50 ס"מ/פיקסל (GSD).
החברה מיישמת טכנולוגיות צילום אוירי תוך שימוש במערכת צילום אוירית חדשנית (מערכת "נבו" (Nevo)). לחברה היכולת להפיק אורתופוטו במגוון רמות של קנ"מ, תוך כיסוי שטחים נרחבים, תחת מגוון תנאי מזג אויר.
תהליך ייצור האורתופוטו מבוצע כל כולו במסגרת החברה, החל משלב תכנון הטיסה, הוצאתה לפועל ועד לשלבי העיבוד הסופיים. בנוסף לתוצרי האורתופוטו עצמם, ניתן להפיק מודלי פני שטח (DTM), במגוון רמות הפרדה מרחבית.