Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
הצילומים האלכסוניים המסופקים על ידי מדבא מאפשרים ללקוחותינו מקור מידע נוסף אודות שטח הפרויקט. צילומים אלו מאפשרים לעמוד על קצב התקדמות העבודה בפרויקט, וטומנים בחובם נתוני גובה העשויים לשמש תהליכי מידול בתלת-מימד. בנוסף, תוצרי הצילום האלכסוני ניתנים להטמעה כחלק ממערכות GIS ארגוניות בזכות נתוני geotag, המאפשרים שמירת מידע אודות מיקום הצילום, יחדיו עם הצילום עצמו.

החברה מספקת שני סוגים עיקריים של צילומים אלכסוניים: 1. צילומים מוכווני מטרה; 2. צילומים אשר נועדו לספק תמונה פנורמית של המרחב. בדומה לתוצרי צילום אוירי אחרים, גם תהליך הפקת התוצרים האלכסוניים מבוצע כל כולו במסגרת מדבא: החל משלב תכנון הטיסה וביצועה, וכלה בשלבי העיבוד הסופיים.

לחברה נסיון רב בהפקת תוצרי צילום אלכסוניים, בארץ ובעולם, ובהם: צילום לאורך 700 ק"מ מחופי אנגולה וכן מעקב בנייה אחר הקמתם של מרכזים מסחריים בישראל.