Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
חברת מדבא מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון מקורות מידע דיגיטליים וקטוריים, בהתבסס על תהליכי קליטה ופענוח של תצלומים ומקורות מידע סרוקים אחרים. המידע, המאורגן בשכבות מידע נושאיות, ניתן לשילוב במפות יעודיות, וכן להטמעה במסגרת בסיסי נתונים מרחביים, תוך שהוא מספק מידע עדכני אודות המרחב, וכן מידע אודות שינויים שהתרחשו בו בחלוף הזמן.
כלל תהליך הפקת המידע, החל מלימוד ואפיון הצרכים עם הלקוח, עבור דרך איסוף ורכישת החומר במגוון אמצעים העומדים לרשות החברה (צילום אוירי, סריקה של מידע ארכיוני וכו'), אפיון והקמת בסיס הנתונים ועד להפקה הסופית של שכבות המידע והטמעתן במודל הנתונים, כל אלה מבוצעים על ידי עובדי החברה. שכבות המידע הוקטוריות ניתנות להמרה למגוון פורמטים, על פי דרישת הלקוח. לחברה נסיון רב בהפקתן של שכבות מידע מסוג זה, עבור מגוון גדול של ישומים בארץ ובעולם. .