Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
כמוצר משלים למוצרי האורתופוטו, לחברת מדבא נסיון עשיר בהפקתם של מודלי גבהים ופני שטח (DTM/DEM/DSM), במגוון רמות אבחנה. ניתן לעשות שימוש במוצרים אלו בכדי לתת מענה למגוון צרכים, החל מחילוץ מאפייני גובה ופני שטח, מידול זרימה, הפקת מפות תבליט, הדמיית שטח בתלת-מימד, ניתוחי נצפות וקווי ראייה ועוד.

תהליך הפקת מוצרים אלו מבוסס על מערכת צילום אוירית חדשנית אשר בנוסף למוצרי הצילום האוירי שהיא מפיקה, מסייעת באיסוף מידע אודות גובה פני השטח המצולם כבסיס להפקתם של תוצרים המותאמים בצורה המיטבית לצרכי הלקוח. למערכת יכולת מובנת לספק תוצרים במגוון רמות אבחנה/רזולוצייה, והיא ניתנת לשימוש בכל מיקום תחת תנאי מזג אויר שונים וקשים. תהליך הפקת המוצרים כולו מבוצע על ידי חברת מדבא: החל משלב התכנון, עבור דרך עיבוד המידע הגולמי שנאסף ועד למוצר הדיגיטלי הסופי. לחברה נסיון נרחב בתחום זה, עבור מגוון שימושים וצרכים, בארץ ובעולם.