Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
INSIGHT הינה מערכת מידע מרחבית מבוססת אינטרנט, עשירה ביכולות וקלה לתפעול.
ממאפייני ויכולות המערכת:
INSIGHT מיועדת לצפיה במידע ניהולי לתמיכה במקבלי החלטות באירגון.
INSIGHT מאפשרת צפיה, ניתוח, הפקה והפצה של מידע מרחבי ממקורות שונים.
INSIGHT מאובטחת, מבוססת אינטרנט ואינה דורשת רכישות תוכנה והתקנות או הכשרת כח אדם לטיפול במערכת.
INSIGHT מציגה גישה לפיה הלקוח אינו נדרש לטיפול שוטף במערכת מחד ומאידך מקבל יכולת לניהול של המידע אותו הוא צורך באופן שוטף.
INSIGHT מאפשרת בניית זיכרון אירגוני שמתבטא בתיפקוד יעיל יותר של האירגון הן בשוטף והן בניהול פרוייקטים מרחביים אירגוניים.
INSIGHT מגישה לך אוסף עשיר של כלים באופן אינטואיטיבי וקל לשימוש, מכל מקום, בכל מכשיר.